Literatuur

Stichting Laka is het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie. Een groot onderdeel van Laka is het documentatiecentrum, met daarin een collectie beeldmateriaal, artikelen uit binnen- en buitenlandse dagbladen, posters en parafernalia over kernenergie.

De Laka-bibliotheek omvat over ongeveer 8.000 publicaties. Een aanzienlijk deel handelt over de problematiek van radioactief afval in Nederland.

Ook bevat het documentatiecentrum vrijwel alle tijdschriften uit de Nederlandse antikernenergiebeweging. Deze zijn ondertussen digitaal beschikbaar.

Stichting Laka